STERDARTS VOORWAARDEN 

Artikel 1. 
Door een bestelling te plaatsen bij STERDARTS.NL, accepteert u onze algemene voorwaarden. STERDARTS.NL behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat laatste aanspraak kan maken op vergoeding of genoegdoening. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten


Artikel 2. 
Alle aangeboden producten en opgegeven prijzen zijn zorgvuldig en te goeder trouw omschreven. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Het kan echter voorkomen dat de genoemde specificaties, prijzen, getallen of andere aanduidingen afwijken. STERDARTS behoudt zich het recht zonder opgaaf van reden de bestelling niet te accepteren. Beschreven kortingen zijn eenmalig en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend voor latere bestellingen. 

Artikel 3. 
De verzendkosten zijn afhankelijk van de door u gekozen betaalwijze. De verzendkosten zijn gebaseerd op tarieven van POST.NL

Artikel 4. 
STERDARTS.NL zal zorgen dragen voor een zorgvuldige afhandeling van uw bestelling en deze binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling trachten te versturen. Hieraan kunnen echter geen rechten aan worden geclaimd. Indien STERDARTS.NL echter binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling niet over is gegaan tot levering kan de consument zonder opgaaf van reden en zonder kosten de bestelling annuleren. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal STERDARTS.NL de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en bieden wij u de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen teruggestort worden. Wij streven echter naar een creditering binnen 5 werkdagen. STERDARTS.NL is in geen geval verantwoordelijk voor ontstane schade als gevolg van het overschrijden van de levertermijn. STERDARTS.NL heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. 

Artikel 5. 
STERDARTS.NL bepaalt altijd de wijze van verzending. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af, waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Bij weigering van de afnemer zonder opgaaf van reden zullen de verzendkosten in rekening worden gebracht aan de afnemer. 

Artikel 6.
Ster Darts is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of beschadigen van (brievenbus) post bij Post.nl


Artikel 7. 
Sinds 1 februari 2001 heeft u een wettelijke bedenktijd van 7 werkdagen. In die tijd kunt u het gekochte zonder opgave van reden terugsturen. De verzendkosten worden u echter wel in rekening gebracht, ook dient u zelf een eventuele retourzending te verzorgen en betalen. De reeds ontvangen betaling wordt binnen 30 dagen, onder aftrek van genoemde verzendkosten, op uw rekening teruggestort. De periode van 7 werkdagen gaat in op de dag dat u uw bestellingen ontvangt. Voor artikelen waarvan de verzegeling is verbroken of de labels zijn verwijderd of het artikel is niet meer in oorspronkelijke staat, geldt dit retourrecht niet. Retouren kunt u sturen naar: STERDARTS.NL T.a.v.: Afdeling Retouren , Sleutelbloem 56, 5427 BR  Boekel
 Kosten van transport van retourzendingen zijn voor afnemer. Indien artikelen foutief (verkeerde maat, product, fabricage fout) geleverd zijn door STERDARTS.NL, zijn de retourkosten voor rekening van STERDARTS.NL. Ongefrankeerde retourzendingen zullen door ons niet geaccepteerd worden. 


Artikel 8. 
Op alle producten van sterdarts.NL geldt de normale fabrieksgarantie. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de voorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Later ingediende reclamaties kunnen niet in behandeling worden genomen. 

Artikel 9. 
Ster DARTS blijft eigenaar van de bestelde producten tot alle plichten (betaling) door de opdrachtgever zijn voldaan. Indien door verlate betaling voorraden zijn veranderd, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de eerdere bestelling. De termijn hiervoor bedraagt 7 werkdagen. 

Artikel 10. 
Alle betalingen aan STERDARTS.NL moeten zonder inhoudingen worden voldaan. De afnemer verliest het recht op levering indien de betaling afwijkt van de betalingsverplichting. 

Artikel 11. 
Producten kunnen afwijken voor wat betreft kleurstelling op de foto. Dit is mogelijk doordat leveranciers de kleurstelling (tussentijds) wijzigen zonder de functionaliteit te wijzigen. STERDARTS.NL is niet altijd in staat om dit direct op de website aan te passen. Indien de functionaliteit van het product gelijk is gebleven, kan de afnemer hier geen rechten aan ontlenen. Wel kan de afnemer in geval van afwijking de artikelen te allen tijde retourneren. 

Artikel 12. 
Alle door STERDARTS.NL aangeboden artikelen zijn authentiek en worden zoveel mogelijk in de originele verpakking verzonden. De afbeeldingen proberen een zo reĆ«el mogelijk beeld van de producten weer te geven. Afwijking is echter mogelijk. Hieraan zijn geen rechten voor de afnemer te ontlenen. 

Artikel 13. 
Het is mogelijk dat een op de website aangeboden artikel is uitverkocht. Wij zullen dit per email of telefonisch aan de afnemer melden. Aan het niet voorradig zijn van een bepaalde artikel, kunnen geen leveringsverplichtingen worden verbonden. 

 

 

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@sterdarts.nl

<!-- -->